top of page

PAISANOS USA   -   artes plásticas

Arquitecto

Licenciada en Bellas Artes

Doctor en Bellas Artes

Artista Plástico

Galerista

Artista Plástico

Artista Plástico

Enfermera

Enfermera

Artista Plástico

Artista Plástico

Artista Plástico

Artista Plástico

Artista Plástico

Máquinas y Herramientas

Artista Plástico

Artista Plástico

Artista Plástico

Artista Plástico

Artista Plástico

Artista Plástico

Artista Plástico

Artista Plástico

Artista Plástico

Artista Plástico

Artista Plástico

Artista Plástico

México

Kentucky

España

California

Washington DC

Ohio

California

Ohio

Virginia

Ohio

Rhode Island

California

Oklahoma

California

New Hampshire

Wisconsin

Texas

Califorina

California

British Columbia, Canada

California

California

Florida

California

California

New Mexico

Texas

1959

1949

1975

1949

1948

1956

1967

1952

1955

1955

1946

1970

1961

1982

1947

1941

1949

1959

1946

1959

1942

1945

1952

1967

1963

1972

1947

bottom of page