PAISANOS USA   -   artes plásticas

Luis Alderete, fundador PAISANOS

Laura Lehman, coordinadora PAISANOS USA

Jorge Egea, invitado especial España

 

Victoria Alexander Marquez

Kate Ashton

Debra S Babylon

Lisa Bryson

Therese Cipiti Herron

Kris Daniels

Ellen Dieter

Roberta Dyer

Kenda Francis

Ann Golumbuk

Frank W Higley

Nancy Jacobson

Kirby Kendrick

Judy McClain

Susan J Osborn

Judy Pike

Susan Salazar

Cree Scudder

Kathy Serrano Zanot

Anna Siqueiros

Colleen Veltz

Gigi Woodward

 

Arquitecto

Licenciada en Bellas Artes

Doctor en Bellas Artes

Artista Plástico

 

Artista Plástico

Artista Plástico

Enfermera

Enfermera

Artista Plástico

Artista Plástico

Artista Plástico

Artista Plástico

Máquinas y Herramientas

Artista Plástico

Artista Plástico

Artista Plástico

Artista Plástico

Artista Plástico

Artista Plástico

Artista Plástico

Artista Plástico

Artista Plástico

México

Kentucky

España

California

 

Ohio

California

Ohio

Virginia

Ohio

Rhode Island

California

Oklahoma

New Hampshire

Wisconsin

Texas

Califorina

California

California

Florida

California

California

New Mexico

1959

1949

1975

1949

1956

1967

1952

1955

1955

1946

1970

1961

1947

1941

1959

1946

1942

1952

1967

1963

1972

 

Copyright © 2015

Luis Alderete